In het kader van het Aanvalsplan Veiligheid van de gemeente Helmond, wordt in overleg met de gemeente Helmond en de politie periodiek de BuurtTent geplaatst op diverse locaties in Helmond.

In deze BuurtTent kan door bewoners of bezoekers informatie worden gevonden m.b.t. maatregelen ter preventie van woninginbraken en informatie t.b.v. het opzetten of deelnemen aan buurtpreventie. Ook kan men natuurlijk vragen stellen aan de aanwezige partijen m.b.t. andere onderwerpen.

Op donderdag 20 april 2017  zal de BuurtTent aanwezig zijn bij de supermarkt Jumbo aan de Hoofdstraat. De BuurtTent zal hier voor een periode van 2 uur aanwezig zijn van 15.00 tot 17.00 uur .

Mogelijk kunt u buurtpreventieleden en bewoners in uw buurt attenderen op de aanwezigheid van de BuurtTent en de informatie welke men hier kan halen. Er zal ook een inbraakpreventieadviseur aanwezig zijn van de stadswacht welke bezoekers voor eventueel advies kunnen raadplegen. Natuurlijk zou het ook fijn zijn als er een vertegenwoordiger van uw buurtpreventieproject kan aansluiten voor het geval bezoekers of bewoners vragen hebben over buurtpreventie of hierbij willen aansluiten. Mocht u nog ideeën of voorstellen hebben om in de BuurtTent mee te nemen dan staan wij hier voor open en horen wij dit graag van u.

Mocht een vertegenwoordiger van u ook aanwezig kunnen zijn dan verzoek ik u mij dit via mail te laten

Tot donderdag 20 april.

Categorieën: Nieuws