De Buurtvereniging Apostelwijk viert dit jaar haar 25 jarig bestaan. Het weekend van 17 en 18 september zal in het teken staan van dit jubileum. Reden om eens wat dieper in te duiken op de visie en de activiteiten van de afgelopen jaren. Dit doe ik samen met de bestuursleden van deze buurtvereniging: Berry Smits, voorzitter, Helma van Hoof, penningmeester, Tim Kuijpers, secretaris en met Peter Tielemans en Astrid Jansen. De twee andere bestuursleden: Ad van de Hurk en Jan Crooijmans ontbreken tijdens dit interview.

"Gisterenavond ben ik eens in mijn archief gedoken en daar stuitte ik op een brief vanuit de tijd dat het in Helmond West nog Buurtbelangen heette," vertelt Berry, die erbij is vanaf het prille begin. "Hierin vroegen Marjo Hermans, Ine Manders, Arie Bernst en ikzelf een gesprek aan met Buurtbelangen om ons initiatief tot een buurtvereniging te bespreken. We kregen een luisterend oor. De oprichtingsvergadering van de nieuwe buurtvereniging vond plaats op 30 juni 1992 in Speeltuin Helmond-West." Met een trotse blik toont Berry mij de agenda van dit eerste overleg. "Eigenlijk was een handtekeningenactie van de zoon van Arie Bernst de aanleiding. Hij wilde namelijk een skatebaan in ons wijkpark. Voordat deze baan er uiteindelijk kwam, niet in het Wijkpark maar wel op de Heeklaan, heeft dat eerst nog wel wat voeten in aarde gehad. Maar terug naar onze eerste vergadering, die een grote opkomst in de Speeltuin Helmond West had. Spontaan gaven 42 gezinnen zich op als lid. Dit was voldoende draagkracht om verder te gaan."

Eigenlijk was een handtekeningenactie van de zoon van Arie Bernst de aanleiding. Hij wilde namelijk een skatebaan in ons wijkpark. 

Tim sloot zich in 1998 bij de Buurtvereniging aan. "Ik was trouwens al lid, voordat ik er woonde. Op de dag dat wij een nieuw huis bezichtigden, kwam ik al in contact met Sjef van der Vorst van de Buurtvereniging. Hij vertelde wie hij was en zei dat het bestuur een dartstoernooi wilde organiseren. Ik schreef me meteen daarvoor in en werd tegelijkertijd ook lid van de vereniging. Dat was zelfs nog voordat ik voor mijn toekomstige huis getekend had," zegt hij breed lachend. "Weet je, als je kinderen hebt, is zo'n vereniging ideaal. Want er worden veel kinderactiviteiten georganiseerd. Zo leren de kinderen en hun ouders elkaar goed kennen."

Helma zit er al vanaf 1995 bij. "Ik kwam in de wijk wonen en ben meteen na de grote vakantie lid geworden. Een verenigingsmens ben ik in hart en ziel. Ouders, die al jaren lid waren van de Buurtvereniging en waarvan de kinderen bij die van ons in de klas zaten, zeiden: kom op, doe mee, het is gezellig' En zo is het gekomen. Nog geen drie jaar later heb ik het penningmeesterschap op me genomen," zegt ze blij. 

Peter woont op de Mierloseweg en was eerst bij een andere buurtvereniging aangesloten: 't Houts Eindje' In 1998 is deze vereniging opgeheven, omdat er minder animo was. Buurtvereniging Apostelwijk heeft toen de leden van de opgeheven vereniging overgenomen. Ikzelf ben een paar jaar later bij het bestuur gekomen," vertelt Peter. 

Astrid zit nu twee jaar bij het bestuur. "Ik ben wel al langer lid. Samen met mijn man bezorg ik de folders bij de bewoners." Ze is een bezige bij. "Ik heb een baan en ben ook overblijfmoeder." "In de afgelopen jaren is het ledenaantal groter geworden. Momenteel zitten we op ongeveer 87 leden, inclusief sympathisanten en ambassadeurs," vertelt Tim. "Dat wij zo zijn gegroeid komt door een positieve uitstraling. We spreken mensen aan en proberen ze erbij te betrekken. Een paar keer per jaar flyeren we ook de hele wijk, bij alle 475 woningen. Zoals o.a. bij het Buurtfeest."

In de afgelopen jaren is het ledenaantal groter geworden. Momenteel zitten we op ongeveer 87 leden, inclusief sympathisanten en ambassadeurs.

"Een andere activiteit, waar ook iedereen in de wijk aan mee kan doen, is de voordeursale," vult Berry aan. "Deze activiteit hebben wij in 2013 opgestart. De grote deelname hieraan verraste ons. Het werd een succes en nu nog geen drie jaar later is de animo hiervoor nog steeds geweldig. Jaarlijks maken de deelnemers hun zolder leeg en zetten de spullen aan hun voordeur. Zo krijg je ook meer bekendheid in de wijk.

De naam komt van het middeleeuws Apostelhuys.

Weet je trouwens waar de naam van de wijk vandaan Komt?" vraagt Berry. Nee, dat weet ik niet. "De naam komt van het middeleeuws Apostelhuys. Kijk," zegt hij, "dit is onze eerste Apostelkoerier, uit oktober 1992. Tijdens de oprichtingsvergadering kwam deze naam naar voren. Op iedere huidige flyer schittert deze naam nog steeds.

De jaarlijks terugkerende activiteiten zijn het darten, Sinterklaas, zwemmen, paashaas, mannen en vrouwenavond. Jeu de Boules, wijkschoonmaakdag en Burendag. We hebben voortaan ook een mannen- en vrouwenavond. Omdat ouders van gezinnen met kleine kinderen niet tegelijk weg kunnen, is dit idee ontstaan. Als dames hun avond hebben, passen de heren op en omgekeerd. 

Dat we dit al 25 jaar volhouden komt, omdat wij er mensen bij betrekken. We luisteren naar nieuwe ideeën en hebben het persoonlijk tintje hoog in het vaandel staan. Van groot belang is de buurtpreventie. Zij houden zich bezig met zaken die met leefbaarheid in de wijk te maken hebben. De Buurtvereniging is er voor de sociale dingen. Uiteraard werken wij nauw samen. Een paar van onze bestuursleden zitten in de Werkgroep van de Buurtpreventie." "Wat vinden jullie zelf de leukste activiteit?" Astrid en Peter verheugen zich steeds het meest op de barbecue. Tim gaat voor het Winterfestijn. "Lekker samen stamppot eten en gluwein drinken," zegt hij lachend. Voor Helma is Sinterklaas de mooiste activiteit. "De snoetjes van die kinderen als Sinterklaas binnenkomt. Dan voel ik zoveel dankbaarheid." Berry vindt de doeactiviteiten het leukst. Zoals het project: 'NL doet' en natuurlijk de jaarlijkse Burendag. Het is me zo helder: deze bestuursleden zijn trots op hun Buurtvereniging De Apostelwijk.

Historie van de omliggende Apostelwijk zit in de waterput, die een paar jaar geleden is onthuld. Want het ontstaan van Mierlo-Hout is echt hier begonnen!

Ook op hun erelid, de 93 jarige Dora van de Eisen. Zij is geboren en getogen in de boerderij Apostelhoeve. Historie van de omliggende Apostelwijk zit in de waterput, die een paar jaar geleden is onthuld. Want het ontstaan van Mierlo-Hout is echt hier begonnen," zegt Berry met een trotse blik. "Vooruitkijkend op het jubileumweekend van 17 en 18 september wensen wij natuurlijk goed weer en dat het gezellig druk wordt. Mede dankzij onze sponsors kunnen wij een gevarieerd programma bieden, voor jong en oud. We hopen tijdens de receptie veel verenigingen te ontmoeten. En uiteraard zijn de oud-Apostelwijkbewoners op zaterdagavond ook van harte welkom. Het zou weleens een mooie reunie kunnen gaan worden. In onze Apostelwijk is en blijft gezelligheid de hoofdmoot. De sociale verbinding met elkaar, die aandacht met dat persoonlijk tintje...

Daar draait het om. Buurtvereniging Apostelwijk. Alvast van Harte Gefeliciteerd... 

Categorieën: Nieuws