Begin december kwam de gemeente met een voorstel om zo’n 40 knotwilgen in het wijkpark te gaan rooien! Dit bericht maakte de tongen los.

De werkgroep Attentie Buurtpreventie Apostelwijk nam het initiatief om met de gemeente te gaan overleggen. Al ras bleek dat de gemeente een alternatief plan, gesteund door de bewoners, serieus zou gaan bekijken. Wel stond vast dat vanwege de bezuinigingen op beheer en onderhoud, totaal € 1,4 miljoen voor de hele gemeente, in stand wordt gehouden!

Binnen dit kader werd gezamenlijk een schouw gehouden en kwam een alternatief plan tot stand. Naast het rooien van de knotwilgen in het wijkpark en een 7-tal acacia’s in Kardinaalspad / Calsstraat, zouden zo’n 11 parkbomen terug geplaatst gaan worden!

Hiermee krijgt het wijkpark meer body en zullen de parkbomen het wijkpark uiteindelijk meer inhoud gaan geven. Dit alternatieve plan werd op donderdag 26 februari in de Geseldonk aan geïnteresseerde wijkbewoners gepresenteerd. De conclusie die door de aanwezigen werd getrokken was dat het “rooiplan” uiteindelijk tot een “kwaliteit impuls” is omgebogen.

Natuurlijk zal het groeiproces van de 11 parkbomen wat jaren in beslag nemen maar voor de toekomst zal het wijkpark daar zijn gewin halen! De gemeente Helmond heeft het alternatieve plan geaccepteerd en naar verwachting zal de uitvoering februari / maart worden uitgevoerd.

Tot slot; alle betrokken zoals gemeente , buurtpreventie en bewoners waren tevreden over de gevolgde procesgang. Een mooi voorbeeld hoe buurtpreventie de leef- en woonomgeving ( positief ) kan beïnvloeden!

ingezonden: Berry Smits

Categorieën: Nieuws