Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering gaf bestuurslid Tim Kuijpers aan dat het secretariaat een (te) zware taak is geworden. Een taak die nagenoeg niet meer paste binnen zijn totale vrijwilligerswerk o.a. beheer Geseldonk.

Direct na de ledenvergadering gaf Ted Coppens aan dat hij Tim daarin wilde gaan helpen. Binnen het bestuur is daarover gesproken en met instemming werd de helpende hand van Ted geaccepteerd. Beiden zijn vervolgens aan tafel geschoven en hebben de nodige afspraken gemaakt.

Kort samengevat:

  • Ted Coppens  voert de secretariaatswerken namens de buurtvereniging uit zoals bijv. opstellen flyers, algehele berichtgeving naar de leden, ledenadministratie e.d.
  • Tim Kuijpers blijft bestuurslid, zonder portefeuille, tot aan de volgende ledenvergadering . Ted heeft de functie als ass. secretaris.
  • Ted Coppens is bereikbaar via e-mail secretariaat@bvapostelwijk.nl of tel. Nr. 06 53930352
  • Ted Coppens draait mee als bestuurslid en blijft zo op de hoogte van alle buurtvereniging zaken.
Ted Coppens

Ted Coppens

Tot slot
De buurvereniging wil graag de leden ( ook) via de digitale weg benaderen. Dus uitnodigingen kunnen / worden ook via e-mail of via de website www.bvapostelwijk.nl verspreid. Natuurlijk blijft de papieren Apostelkoerier!

Categorieën: Nieuws