Beste Apostelwijkers,

Het jaar 2023 is alweer volop aan de gang. Het activiteitenschema is weer klaar voor gebruik. Fijn dat we alle activiteiten weer op kunnen gaan zetten en er met z’n allen een mooi jaar van kunnen maken.

Ook mogen we nieuwe bewoners die zich hebben aangesloten bij de buurtvereniging, welkom heten.

Wij gaan 2023 weer aangrijpen om de nodige activiteiten in de Apostelwijk op te zetten. Dat kunnen we als bestuur natuurlijk niet alleen en vertrouwen daarom ook in 2023 weer op uw bijdrage dan wel deelname.

Om de vereniging dat te kunnen laten doen, verzoeken wij u vriendelijk de contributie voor 2023 (€.17,50) over te maken op rek.nr. NL60RABO 0180796305 t.n.v. M-H in Actie BVApostelwijk. Onder vermelding van naam en adres.

Gelieve dit te doen uiterlijk vóór 15 april 2023. Waarvoor onze dank.

Download – Contributie 2023 PDF

Met vriendelijke groet,
Bestuur Buurtvereniging Apostelwijk
Namens deze
Voorzitter Berry Smits