Op woensdag 1 februari 2023 sloten we via de ALV het verenigingsjaar 2022 af.

Er werd teruggekeken en een voorzet gegeven voor het activiteiten overzicht 2023.

Het bestuur maakte een data overzicht en verspreidde dit aan de leden.

Zaterdag 11 februari werden door Rob en Berry weer diverse welkomstassen aan nieuwe bewoners afgegeven.

6 maart was een overleg met het bestuur van buurtvereniging ’t Haagje ivm Paasactiviteit.

7 maart werd het overleg van de Wijkraad Mierlo-Hout bijgewoond.

11 maart stond NL doet gepland maar is komen te vervallen.

Zaterdag 18 maart werd de jaarlijkse wijk schoonmaakdag gehouden. Diverse KOMO zakken werden weer gevuld !

Maandag 10 april ( 2 e Paasdag ) Paaseieren zoeken in de Speeltuin, gezamenlijk met kinderen van buurtvereniging ’t Haagje.

Er was een grootse opkomst en Wim de Paashaas deelde de nodige snoepzakken uit.

Op 26 april ontving Rob van Eekeren een lintje mede vanwege zijn inzet voor de Apostelwijk.

Woensdag 3 mei werd de jeu de boules baan opgeschoond en konden de ballen weer uit het vet!

Zaterdag 6 mei deden Rob eb Berry een nieuwe ronde welkomsttassen uitdelen.

Donderdag 1 juni waren de vrijwilligers / besturen van de buurtvereniging en werkgroep buurtpreventie uitgenodigd voor het ( laatste ) Wapenfeest van de Wijkraad.

Een avondje met een uitstekend natje en droogje.

8 juni een evaluatie overleg met buurtvereniging ’t Haagje ivm paaseieren zoeken.

Zaterdag 8 juli het wijkfeest met een prima bbq en muziek van Harrie en Lenie. Het buitenterras was goed gevuld.

13 juli werden door Ad en Berry welkom brieven rondgebracht in de nieuwe woonwijk Parc Verde en Mierloseweg.

Zondag 16 juli werd door een groep fanatieke fietsers de jaarlijkse fietstocht gereden. De rustpauzes waren perfect!

Zondag 27 augustus werd de Apostelsale nieuwe stijl gehouden. Verschillende reacties werden gehoord! Graag terug naar oude opzet.

Zondag 9 september werd er gestreden om de beste Jeu de Bouler van Apostelwijk. Peter de Groot en Ruud Bos werden de winnaars. Peter mocht de wisseltrofee in ontvangst nemen.

Zaterdag 23 september werd op de hoek Thorbeckestraat de Burendag gehouden. Koffie, versnaperingen en springkussen brachten de gezelligheid. Het weer was een spelbreker.

Vrijdag 29 september werd door de mannen een bezoek gebracht aan Snookertown. De vrouwen hadden eerder de eetgelegenheid Montimar bezocht.
Het bestuur had op 7 oktober een bbq -avond bij Helma waarbij zij de restanten van de buurt bbq op aten.

Vrijdag 27 oktober bezochten we weer de finale van de (goeie) Toon bij Phileutonia. Een geslaagde kletsavond.

Dinsdag 31 oktober brachten onze jeu de boulers een bezoek aan Litie of Littie Nie op sportpark de Braak.

Darten op 17 november kwam te vervallen.

Zondag 19 november bezochten Sint en de Pieten weer een bezoek aan de Apostelwijk. Het kinderfeestje was weer perfect.

Op donderdag 23 november mocht Berry weer de waarderingsactie voor onze vrijwilligers ophalen. Een decemberkalender was de opzet.

29 december zochten Peter en Berry weer naar de mooist versierde woning. Troelstrastraat 4 en 55 waren de gelukkigen.

Diverse nieuwjaarsrecepties werden bezocht.

Zaterdag 13 januari werd de stamppot avond gehouden. Na het eten was het wachten op de muziek van Harrie en Lenie.

Het nieuwe jaar werd op een gezellige wijze ingeluid.

Het bestuur kwam 7 keer bijeen.

Het ledental bleef constant en vanuit Parc Verde en Mierlosweg werden 4 nieuwe leden verwelkomt.


Download Jaarverslag 2023 Buurtvereniging Apostelwijk (PDF)

Categorieën: Nieuws