2e handsmarkt : APOSTELSALE

Buurtvereniging Apostelwijk in Mierlo-Hout neemt de draad weer op en organiseert op zondag 27 augustus a.s. van 10.00-15.00 uur weer een 2e handsmarkt: APOSTELSALE.

De opzet is echter iets gewijzigd! De verkooppunten, die eerst verspreidt door de wijk lagen, zijn nu anders van opzet.

Bewoners van de TROELSTRASTRAAT bieden hun spullen aan bij hun “voordeur”.

Op het rijwielpad (Haagweg) langs de Goorloop (grenzend aan de Troelstrastraat) kunnen overige deelnemers hun 2e handswaar aanbieden.

Het rijwiel-/voetpad vanaf de Mierloseweg tot aan de brug Arbergstraat is hiervoor gereserveerd. Zo ontstaat een aaneengesloten markt!

Apostelwijkers maar ook anderen bewoners dienen zich vooraf aan te melden! De vergunning is verleend en de deelname kost € 5,00 per verkoopplek. Aanmelden kan via antwoordstrook (bewoners Apostelwijk), zie de Apostelsale flyer 2023 (PDF). Andere deelnemers (buiten de wijk) kunnen zich aanmelden via: info@bvapostelwijk.nl

Tot zondag 27 augustus bij één van de gezelligste 2e handsmarkten!


Apostelsale op zondag 27 augustus was een gezellige markt met voldoende deelname en ook belangstelling. De markt was de eerste na de corona periode en heel geslaagd totdat rond 13.00 uur de bui de markt verstoorde! Jammer maar helaas. Nu evalueren met elkaar en volgend jaar weer een nieuwe poging.


Download – Apostelsale flyer 2023 (PDF)

Download – Activiteitenkalender 2023 PDF

Categorieën: