Op Zondag 26 Mei 2024 gaan we met de buurtvereniging weer gezellig fietsen. We starten om 12.00 uur bij het Trefpunt, ( café de Kim) Mierloseweg 191. Het is een route van ongeveer 30 km. Ook gaan we gezamenlijk ’n drankje en evt. ’n hapje (kleine lunch?) doen onderweg. Om dit alles ‘n beetje dekkend te maken wordt er pp een bijdrage gevraagd. Ook introducees zijn van harte welkom!!

Kosten per deelnemer: €5.00

Heb je zin om mee te fietsen geef je dan op door middel van het onderstaande strookje én de kosten bij:
Helma van Hoof, Noord Parallelweg 59 of via e-mail: info@bvapostelwijk.nl

Bij aanmelding via e-mail a.u.b. kosten overmaken o.v.v. van achternaam, adres en “fietstocht” op rek.no. NL60 RABO 0180 7963 05 t.n.v.M-H in Actie BV Apostelwijk

Aanmelden kan tot uiterlijk Woensdag 15 Mei 2024

Download – Inschrijfformulier fietstocht 2024 (PDF)


Download – Activiteitenkalender 2024 (PDF)

Categorieën: